Fordelene med å leie anleggsmaskiner

Vurderer bedriften å gå til innkjøp av egne maskiner? Å leie maskiner har flere fordeler enn du kanskje har tenkt over.

Byggeprosjekter vil alltid ha behov for hjelp av anleggsmaskiner designet for spesifikke oppgaver. Da er man avhengig av at maskinen man har for hånd er riktig for jobben, og at den ikke har feil eller mangler.

Ved å leie anleggsmaskinene prosjektet krever fremfor å kjøpe egne maskiner, er du sikret en satt kostnad fra starten av. I tillegg vil maskinene alltid fungere som de skal, og de ansatte vil dermed være tryggere i byggeprosessen.

 

En logistisk kabal

Når man skal i gang med et nytt byggeprosjekt, er det en logistisk kabal som skal gå opp. God prosjektstyring avhenger av mange faktorer. En gjennomtenkt handlingsplan, dedikerte ansatte som kjenner sine ansvarsoppgaver – og gjerne både en plan B og C.

Med alle de ulike elementene som skal klaffe for at man får jobben utført både etter forskriftene og på tiden, er det viktig at det ikke stopper opp i et eneste ledd. Alle deler i prosessen er avhengige av hverandre.

 

Få riktig produkt til riktig tid

Se for deg dette: Arbeiderne står på byggeplassen og skal straks igangsette neste steg i prosjektet, ved hjelp av en lastemaskin. Så viser det seg at lastemaskinen er feil type maskin for jobben. Nå stopper hele prosessen opp – og settes på vent helt til problemet er løst.

Dersom du heller velger å leie de maskinene du trenger, får du hjelp til å finne riktig produkt. Det er ikke alltid gitt hvilken maskin som er det mest hensiktsmessige valget. Hos RVS opplever vi støtt og stadig at kunder kommer til oss og tror at de skal ha noe annet enn det de ender opp med – etter at vi har hjulpet dem. Med solid bredde i kompetanse og kvalifikasjoner, er hovedmålet vårt alltid å gjøre våre kunder enda bedre i sine jobber.

Et annet fordelaktig aspekt ved å leie anleggsmaskiner, er også at du får levert produktet til riktig tid. Da slipper du unna unødvendig organisering, henting, oppbevaring og levering av store, tunge maskiner.

 

Slipp unna vedlikeholdsarbeid

Maskiner som brukes på arbeidsplassen skal være sikre i bruk. De er regulert i flere regelverk, og både arbeidsgiver og maskinprodusent har ansvar og plikter. På flere måter kan det sammenlignes med bilkjøring: Selv om bilen du kjører har vært på verksted nylig og er EU-godkjent, er det ditt ansvar dersom du vet, eller burde visst, at bilen har trafikkfarlige feil eller mangler. Ved å kjøre bilen på tross av dette, bryter du forskriftene og du er dermed strafferettslig ansvarlig. Dette kan straffes med både bøter og fengsel.

Låner du i stedet en anleggsmaskin, er det RVS som står ansvarlig for maskinen. Dette inkluderer at maskinen er konstruert for sikker bruk og har nødvendige verneinnretninger slik at brukerne er vernet mot skader, at maskinen er i samsvar med forskriftskravene og at brukerne får opplæring og informasjon om maskinene. I tillegg kommer kontroll og vedlikehold av maskinen.

Her kan du lese Arbeidstilsynets forskrift om maskiner.

 

Mange skjulte utgifter

Som med arbeidsgiveravgift for arbeidsgivere eller årsavgift for bileiere, forekommer det også en rekke utgifter tilknyttet maskiner. Leier du en maskin, er du unntatt utgifter knyttet til både service og årskontroll. Det er påbudt til enhver tid å ha gyldig årskontroll på anleggsmaskiner, og det er egne firmaer som er godkjent for å utføre kontroller.

Du kan med sikkerhet vite at en maskin er godkjent for bruk ved å se etter et klistremerke som forteller dato for seneste kontroll, samt hvilket organ som har kontrollert og godkjent maskinen. Har din bedrift behov for flere ulike maskiner gjennom et år i drift, er det med andre ord penger og tid å spare på å leie, fremfor å eie. Kanskje skal du bare bruke en spesifikk maskin et par ganger i løpet av året – og da kan vinningen fort gå opp i spinningen, med tanke på alle utgiftene tilknyttet hver enkelt maskin.

 

Praktisk å leie fra RVS Utleie

Leier du en anleggsmaskin fra oss, kan din bedrift fokusere på det dere kan best. Vi sørger for transport og installering av maskinene – men du kan også velge å hente selv. Når du leier en maskin av oss, får du alltid en bruk- og sikkerhetsinnføring. Hver eneste gang vi mottar en maskin i retur fra en kunde, har vi strenge rutiner som består av rengjøring og grundig sjekk av maskinens funksjoner og sikkerhet.

RVS kan faget: Gjennom mange år i trofast tjeneste til byggebransjen, har vi bred kunnskap om ulike faggrupper. Lang erfaring med rådgiving og befaring over hele Østlandet gjør oss rustet til å være en solid lagspiller for ditt neste byggeprosjekt.

Her er oversikten over våre leiepriser og leievilkår. Les mer om vår utleieavdeling her.