Klare for oppdrag ved flom og ekstremvær

Vet du hva du skal gjøre hvis du våkner en morgen med kjelleren full av vann? – Ring forsikringsselskapet ditt og et skadebegrensningsfirma så raskt som overhodet mulig, råder daglig leder for skadeavdelingen hos RVS AS, Jarle Bæra.

Smeltingen av vinterens store snømengder har allerede ført til vårflom flere steder i landet, og på NVE sine nettsider kan du følge flomfaregraden fra dag til dag. Det er særlig ekstremvær med store nedbørsmengder i kombinasjon med snøsmeltingen som øker faren for flom og oversvømmelser.

– Ved flom og/eller ekstremt regnvær som fører til vannskader på hus og bygninger, står vi klare med nødvendig førstehjelp for å unngå at skadene blir større enn nødvendig. Håndtering av store vannskader krever erfarne folk, derfor har vi alltid ekstra bemanning hvis flom og ekstremvær rammer, sier Bæra.

 

Pumper ut vannet så raskt som mulig

Når RVS AS mottar en telefon fra en fortvilet huseier, som for eksempel har kjellerstuen full av flomvann, er RVS sitt hovedfokus klart.

– Skadebegrensningstiltalk nummer én er å få pumpet ut vannet så raskt som mulig. Etter at vannet er fjernet setter vi inn vifter og avfuktere. Vi redder naturlig nok også ut det som kan reddes av gjenstander. Vårt hovedfokus er å begrense skadene, og ofte må vi derfor også rive ut tepper, gulvbelegg og reisverk som har tatt skade av vannmassene. Alt som er vått må vekk slik at frisk luft slipper til, forklarer han.

Bæra råder deg som huseier til å dokumentere skadene.

– Det du kan gjøre selv i en slik situasjon, etter at du har ringt oss og forsikringsselskapet, er å ta bilder og gjerne også video av skadene. På den måten har du noe konkret å vise takstmannen. Du bør selvfølgelig også redde det du tror kan reddes fra vannmassene.

 undefined

Vann finner nye veier


De som bor i flomutsatte områder er gjerne forberedt på hva som kan skje ved en eventuell vårflom, og kan derfor foreta nødvendig flomsikring. Men Bæra har også rykket ut til vannskader der en bekk helt uventet har gått over sine bredder og funnet nye veier, for eksempel på grunn av ekstremregn.

– Jeg har møtt mange fortvilte huseiere som helt uventet har blitt rammet av at en liten bekk har påført boligen deres store skader fordi den helt plutselig har blitt stor og funnet nye veier. Huseiere gjør derfor lurt i å sørge for at sluk ved eiendommen er åpne, og at det ikke ligger kvister og greiner i nærliggende bekker. Har du hatt vann i kjelleren under ekstremvær tidligere år, råder jeg deg til å sikre verdifulle gjenstander og ikke la ting stå på gulvet.

Vannmassene drar ofte med seg både grus, slam og sand inn i huset. RVS kan også ta jobben med å fjerne disse massene slik at alt blir klargjort for gjenoppbygging.

 

Stor kapasitet


Bæra og hans medarbeidere hos RVS AS følger med på varslene fra NVE, for én ting er sikkert, blir det vårflom og store nedbørsmengder vil ikke telefonen hos dem stå stille ett sekund.

– Skulle det bli flom har vi høy bemanning døgnet rundt og stor tilgang til nødvendig utstyr av beste kvalitet. Vi har alltid fått gode tilbakemeldinger fra kunder på at vi har rask responstid, og det er en service vi ønsker å fortsette med å levere.

 undefined

Lang og solid erfaring


Siden 1989 har RVS håndtert både store og små oppdrag innen skadebegrensning.

– Vi tar oppdrag der det er behov for oss, men hovedtyngden av oppdragene vi får kommer fra Buskerud, Telemark, Asker og Bærum samt Oslo-området.

Bæra husker godt ekstremværet «Frida» i 2012, «Petra» i 2015 og den store flommen i 2007.

Selv om Nedre Eiker har gjort mange tiltak i forhold til flomsikring er det ikke alltid vi kan gjøre så mye når naturkreftene først setter inn.

– Det viktigste du kan gjøre når skaden først har skjedd er å forhindre at skadene blir mer omfattende enn nødvendig. Det er da du trenger oss.

 

Tips til hva du gjør hvis du blir rammet av flom:

  1.      Ring forsikringsselskapet ditt – du er pliktig til å melde om vannskaden.
  2.      Ring et firma som driver med skadebegrensning med det samme. Fuktteknikere kartlegger raskt skadeomfanget og setter i gang med utbedringsarbeider. De vil fjerne vannet med pumper og sette inn nødvendig utstyr som vifter og avfuktere for å sikre kortest mulig tørkeperiode. De foretar også nødvendige fuktmålinger og kartlegger omfanget av skadene. Denne utrykningen dekkes av husforsikringen din.
  3.      Ta bilder og gjerne også video av skadene slik at det blir enklere for takstmannen å vurdere skadene i ettertid.
  4.      Redd det du kan av gjenstander.
  5.      Vann leder strøm og kan føre til kortslutning! Ta derfor ut sikringene i de etasjene som er/har vært oversvømt.
  6.      Sørg for god ventilasjon ved å åpne vinduer og dører.

  

Du kan ringe oss i RVS AS på telefon 07060 når som helst på døgnet for skadebegrensning. Vi rykker ut og hjelper til hvis uhellet er ute. Vi tar også i mot henvendelser via kontaktskjemaet under.