Vi skal gjennomføre støytiltak i Drammen

Foto: Marianne Henriksen, Bane NOR

RVS AS og Bane NOR har signert kontrakt om lokale støytiltak på Sundland i Drammen.

Oppdraget omfatter en rekke støytiltak, blant annet utskiftning av vinduer, innvendig fasadetiltak, lydventiler og støyskjerm ved Lassebakken barnehage.
– Når vi skal bygge så omfattende gjennom en by, er det ekstra hyggelig at det drypper på noen lokale bedrifter. Det er viktig å ta vare på lokale entreprenører, sier prosjektsjef i Bane NOR Hanne Stormo.
– Vi har jobbet mye med støytiltak, det er vår nisje. Vi har faktisk 30–års jubileum i år, sier daglig leder i RVS AS Preben Holter Ellingsen

Planlagt oppstart for arbeidet er uke 28, i Lassebakken barnehage og i august starter arbeidet med støytiltak på 53 boliger for området Sundhaugen/Austad
Denne entreprisen skal være ferdig 1. februar 2020. Alle berørte for støytiltak er blitt kontaktet av Bane NOR.

Foto: Marianne Henriksen / Bane NOR