Passiv brannsikring

Vi har solid erfaring med brannsikring av bygg.

Vårt firma har lang erfaring med brannsikring av bygg.

Passiv brannsikring kan omhandle alt fra innsetting av branndører, gjenmuring av vegger, branntetting av alle typer gjennomføring, brannsikring av stål med maling eller isolasjon/plater. Montering av røykluker, endring på lås og beslag, omlegging av elektrisk anlegg og andre arbeider for å oppnå den påkrevde brannsikring av deres bygg.

RVS AS har utført brannsikring av næringslokaler, lager, skoler og offentlige bygg. Vi benytter kun godkjente midler og leverer komplette FDV-rapporter som skal inngå i det enkelte bygg sin branndokumentasjon.