Renoverte historisk bygg til dagens standarder

Tidligere Strømsø skole, Drammen

Fasaderenovering og ombygning av gamle bygg

 

undefined

 

Mange gamle bygninger innehar en sjarm det er vanskelig å rekonstruere med nybygg. Å gi en bygning nytt liv ved å renovere den til dagens standarder, kan være både historiebevarende og kostnadsbesparende dersom forholdene ligger til rette.

Å rive en gammel bygning til fordel for å bygge et nytt, fremtidsrettet og energieffektivt bygg, kan for mange høres ut som en god løsning. Det vil likevel ikke alltid være hensiktsmessig. En gammel bygning kan i mange tilfeller besitte kvaliteter som sammen med nåtidens teknologi fungerer svært godt.

Strømsø skole i Drammen er et prakteksemplar på et vellykket prosjekt som fusjonerer nytt med gammelt. Renovering av byggets opprinnelige fasade og omgjøring av det innvendige arealet, sørger for at bygningen trer inn i dette århundret, samtidig som historien bevares.

 

Hva må ligge til grunn for at det er hensiktsmessig å renovere?

I visse tilfeller vil bygg være så gamle og falleferdige at den beste løsningen vil være å rive og bygge nytt. I andre tilfeller vil en grundig renovering som tar bygget med seg inn i dette århundret være den riktige løsningen. For å finne ut hvilken kategori et bygg befinner seg i, må flere vurderinger om bygningens tilstand tas i betraktning:

  • Er bygget vernet?
  • Er bygningsmassen stødig?
  • Passer byggets nåværende funksjon til fremtidens bruk?
  • Hvordan er byggets tekniske tilstand?
  • Er tomten godt utnyttet?
  • Hvor gammel er bygningen?
  • Hvilke reguleringshensyn er knyttet til bygget?
  • Er det forretningsmessig lønnsomt?

 

Viser det seg at bygningen er tilknyttet vernehensyn er renovering og restaurering den eneste løsningen. Her kan man være uheldig å støte på større problemer enn først antatt, men med erfarne entreprenører og god planlegging vil alt kunne løses. Strømsø Skole er et godt eksempel på en vellykket renovering av et verneverdig bygg der fasaden var i dårligere stand enn man først hadde trodd.

 

Strømsø skole – en suksesshistorie

Senter for oppvekst i Drammen kommune hadde behov for å samle hele sin virksomhet på ett sted. Strømsø skole, som har stått tom siden 2010, var det perfekte utgangspunktet. Kontrakten er en totalentreprise på rundt 100 millioner kroner og er vurdert å ta til sammen ett år. Fasaden på bygget er verneverdig, men alt innenfor ytterveggene skal bygges om for å tilfredsstille forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK 17).

Eiendommen inneholder hovedbygget fra 1893 og en rektorbolig fra samme år, samt et fagbygg fra 1970-tallet. Samtlige skal rehabiliteres til fordums prakt, men etter nåtidens standarder.

- Den tekniske tilstanden til bygget var dårlig, og det var noe av grunnen til at man valgte å oppgradere. Det sier seg selv at et bygg fra 1800-tallet har sine mangler, sier Richard Nilsen, prosjektsjef i RVS AS.

 

undefined

Foto: Richard Nilsen / Fotograf: TIBE Drammen

 

I tilfellet med Strømsø skole gjorde den verneverdige fasaden at spørsmålet om man skulle rive eller renovere såre enkelt. Nilsen legger likevel ikke skjul på at prosjektet har støtt på diverse utfordringer underveis. Typisk for gamle bygninger er at de ofte skjuler problemer, feil og mangler man ikke ser før arbeidet er godt i gang.

- Vi fant fort ut at fasaden var i mye dårligere stand enn vi først hadde trodd. Fasaden var malt med akrylmaling, noe som gjorde at underlaget ikke fikk puste. Pussen bak malingen var derfor porøs og dårlig. Det gjorde at vi måtte gjenoppbygge alt fra start, slik at bygget ble seende ut som det gjorte opprinnelig. Det er en stor jobb, men sluttresultatet kommer til å bli utrolig fint, forteller han.

 

Ta vare på historien med renovering

Er det noe Norge kan være stolte av, er det mangfoldet av gamle bygninger rundt om i landet vårt. Det gir en egen sjarm som nybygg ikke kan gjenskape. Opprettholdelse av sjarmen innebærer imidlertid at vi er flinke til å verne de byggene vi ønsker å bevare, samt vedlikeholder bygningene slik at de ikke faller sammen. I flere tilfeller har dessverre sistnevnte blitt tilsidesatt, og et omfattende renoveringsprosjekt må finne sted.

- Renovering av gamle bygninger gir et positivt løft til området det ligger i. Som entreprenør er RVS stolte av å kunne ta på seg slike arbeid, og vi har mye glede av å få bygninger tilbake til sin opprinnelige stand, forteller Nilsen.

Når Strømsø skole står ferdig vil det ikke lenger være en gammel skolebygning med en sliten fasade. Bygget vil huse helsestasjon for barn og unge, avdeling for enslige mindreårige flyktninger, barneverntjenesten, habiliteringstjenesten for barn og unge og PPT. Det vil være en god miks av åpent landskap, enkeltkontorer og cellekontorer som til sammen utgjør mellom 150 og 200 arbeidsplasser. Den tidligere skolen vil i tillegg få nytt hovedinngangsparti, samt parkanlegg og lekeområder.

- Det er en ære for oss å få arbeide med prosjekter som renoveringen av Strømsø skole. Å få være med på arbeidet å samle  Senter for oppvekst på ett sted, er stort, og vi er glade for at valget av entreprenør falt på RVS, avslutter Nilsen.

Her en film om prosjektet: