Skadebegrensning og faste serviceavtaler

Vi rykker raskt ut ved skader og tilbyr faste serviceavtaler for bygg og eiendom.

Skadesanering er et fagområde som stiller høye krav til involverte medarbeidere. RVS er den profesjonelle aktøren som kommer inn for å ivareta mennesker som opplever krisesituasjoner, noe som krever kunnskaper langt utover teknisk kompetanse.

I tillegg leverer vi serviceavtaler innen skade og fast vedlikehold.

I dag har vi rammeavtaler med blant annet disse:

  • Drammen Eiendom
  • Modum kommune
  • Nedre Eiker kommune
  • Vestre Viken
  • Tryg Forsikring
  • Tide Forsikring
  • NEMI Skadeforsikring
  • Protector Forsikring
  • W.R. Berkley Insurance

 

I RVS jobber vi aktivt med NHO for å utvikle en formell utdannelse og godkjennelsesordning på feltet. Krav til å beskytte arbeidernes helse står høyt, siden vi blant annet jobber med farlige kjemikalier og miljøgifter, og ofte er utsatt for smittefare.

Les mer her om:

Vannskader

Flom

Brannskader

Sopp- og råteskader

Sanering

Asbest- og PCB-sanering

Luktsanering og desinfeksjon

Oljeskader og oljesanering

Rivningsarbeider

Radonmåling

Storskader