Asbest og PCB-sanering

En av våre tjenester innen skadebegrensning.

Asbestholdige materialer finnes i nær sagt de flest bygg av litt eldre dato. Asbest er mest kjent for de fleste som eternittplater på hus. Asbest finnes også i mange varianter og utgaver fra rørisolasjon, veggplater, takplater til de kjente eternittplatene. Vi er også et av få firmaer som utfører sanering av det miljø- og helsefarlige stoffet PCB. 

Asbestsanering:

Vi foretar komplett sanering av asbestholdige materialer i henhold til Arbeidsmiljølovens forskrift om asbest (best. nr. 235).

Vi utfører:

  • kartlegging
  • prøvetaking
  • søknad til arbeidstilsynet
  • sanering av asbestholdige materialer
  • forskriftsmessig nedpakking
  • deponering på offentlig godkjent fyllplass

RVS AS innehar en av landets få asbestsaneringsbrakker. Denne brakken blir benyttet på våre jobber og er godkjent av Arbeidstilsynet. Vurderer du å bytte ut det gamle asbesttaket eller har lyst til å kle om huset som er kledd med eternittplater, ta kontakt med oss.

PCB-sanering:

Vi foretar prøvetaking og analyser for å kartlegge omfang og mengder. Sanering av fuger, avrettingsmasse og PCB-holdige isolerglassruter kan utføres av oss. Vi benytter kun godkjent verneutstyr og følger alle forskrifter i forbindelse med arbeidene. Bortkjøring, deklarering og deponering av spesialavfall utføres av RVS AS.

Er det ønskelig med mer informasjon om stoffet PCB, ta kontakt med oss!