Luktsanering og desinfeksjon

En av våre tjenester innen skadebegrensning.

Luktsanering er som oftest en ad-hoc behovsdrevet aktivitet med mindre det dreier seg om en permanent primærkilde.

Vi  benytter properitær teknologi som er svært effektivt på de fleste luktutfordringer. Utstyret inngår i følgende konseptuell problemløsning:

  • Identifisere og om mulig, fjerne luktens primærkilde (årsak).
  • Fukt håndteres før luktsanering.
  • Vurdere verdisikring av luktinfiserte objekter (sekundærkilde) onsite eller i egnede lokaler.
  • Luft, overflater og objekter behandles med vår properitære teknologi for luktsanering og verdisikring.
  • Om nødvendig , foretas luktanalyser for nærmere identifisering av luktårsak – vi er autorisert prøvetaker for EUROFINS.
  • Ved permanente luktkilder (pumpehus, avfallsrom, industri, produksjon) har vi egne løsninger for kontinuerlig behandling av luft og lukt.
  • Full desinfisering med utstyr godkjent av Statens legemiddelverk for sanering av sopp, sporer, bakterier og mugg.

 

Les mer om luktsanering og desinfeksjon i vår brosjyre (pdf).