Oljeskader og oljesanering

En av våre tjenester innen skadebegrensning.

Olje- og parafinskader varierer fra en liten lekkasje i en dagtank til et stort skipsforlis. Mark- og vannområder samt også forurenset grunnvann. RVS AS sitter med eget beredskapslager for produkter som lenser, tanker, absorbenter osv. Vi har også beredskap for enkelte kommuner og bedrifter.

  • Vi fjerner nedgravde tanker.
  • Vi har egen bio-reaktor for optimaliering av mikroorganismer og derav en kortere utbedringstid av en forurensning.
  • Vi har egne mobile oljeutskillere.
  • Vi har rettighetene til EKO/GRID metoden. Denne metoden baserer seg på Elektro Kinetisk Oxidation.

Denne brukes for å bryte ned olje og parafin i jorda. Metoden kan benyttes på forskjellige miljøskader som f.eks. BETX, PAH, alifater, klorerte hydrokarboner og kreosot. Spesielt egnet for forurensning som finnes under konstruksjoner som hus, veier, jernbaner og flyplasser.

RVS AS tester ut nedbryting av forurensede masser på vårt eget lager i Hokksund i samarbeid med Rambøll AS. Massene behandles med denne metoden.

Våre ansatte har meget lang erfaring med ulike miljøskader, bl.a. ole- og parafinskader. Av referanser kan det nevnes deltakelse ved Exxon Valdez- ulykken, forskningsprosjekter med SFT, Horten, prøveprosjekter med miljøvernavdelingen i Buskerud fylke.

RVS AS er medlem av Miljøringen, nettverk for forurenset grunn.

Er din bedrift eller kommune interessert i et eksternt beredskapslager, eller har skaden allerede oppstått? Kontakt oss!