Sanering av muggsopp - soppsanering mot råteskader

En av våre tjenester innen skadebegrensning.

Et stadig økende problem er skader på bygninger som er forårsaket av sopp- og råteoppblomstring. Spesielt en del nye hus og byggemetoder har gitt sopp- og råteskader.

RVS AS har mange års erfaring innen utbedring av slike type skader. Vi kartlegger omfanget av skadene og kan gi konkret beskrivelse av nødvendige tiltak for utbedring av disse. Vi benytter impregneringsmiddelet Boracol for å hindre at det skal oppstå oppblomstring av sopp- og råteangrep.

RVS AS har kurset alle våre ansatte innen sopp- og råteskader samt bygningsbiologi. Har du noe du tror kan være et sopp- og råteangrep, ta kontakt med oss!