RVS skal gjøre støytiltak på 18 firemannsboliger

i forbindelse med BaneNor sitt arbeid med Vestfoldbanen.

RVS er tildelt kontrakt til en verdi av 17 millioner for utbedring av støytiltak for Bane NOR i Drammen.

RVS AS vant kontrakten etter en anbudsrunde med tre andre selskaper. Dette er den tredje kontrakten for støytiltak i Drammen som RVS vinner.

Den første kontrakten handlet om støytiltak rundt Smithestrøm og Austad, mens den andre dreide seg om innglassing av balkonger på Union Brygge i Drammen.

Arbeidet denne gangen omfatter støytiltak på 18 firemannsboliger, der seks av dem skal få ny fasade mot sporene og tolv leiligheter får støyisolerte tak innvendig. Boligene ligger i Gulskogen-området, og kontrakten har en anslått kontraktsverdi på rundt 17 millioner kroner. 

Prosjektsjef Hanne Stormo i Bane NOR og daglig leder i RVS, Preben Holter Ellingsen signerte kontrakt om støytiltakene.

Foto: Bane NOR / Marianne Henriksen