I vår daglige drift av virksomheten setter RVS AS fokus på klima og miljø, og søker til enhver tid å benytte bærekraftige løsninger i størst mulig grad.

Helt fra starten har RVS AS vært opptatt av å ta vare på bygninger, og begrense behovet for å bygge nytt der dette er mulig. Gjennom vår skade- og serviceavdeling har vi et varierende spekter av arbeidsoppdrag, hvor hovedfokus i første runde er å redde/sanere bygg eller bygningsdeler som er ødelagt/skadet, for dernest å foreta en tidsriktig og miljømessig god oppbygning.

RVS AS utfører også større rehabiliteringsprosjekter hvor det er høyt fokus på å ta vare på materialer og utnytte de ressurser som tidligere er tilført bygg. Vi i RVS AS kommer ofte borti miljøfarlig avfall og det kan nevnes at vi er godkjent bedrift for asbestsanering og håndtering av dette. Når vi i RVS gjennomfører nybyggoppdrag er vi i prosjekterings- og planleggingsfasen opptatt av å velge miljø og tidsriktige løsninger sammen med våre kunder og samarbeidspartnere.

Vår virksomhet drives i stor grad i lokalområdet. De aller fleste av våre ansatte er utstyrt med EL bil som fremkomstmiddel. Vi ønsket tidlig å ha fokus på å transportere oss med fossilfrie biler, og spare miljøet for den belastningen det gir.

Som et ledd i den videre miljøsatsingen har vi inngått et samarbeid med Miljø Norge AS om levering av og uttak av resirkulerte brannslukker, tappet og refylt, lokalt i Drammen.

RVS AS har i flere år vært godkjent Miljøfyrtårn bedrift. Miljøfyrtårnsertifikatet er Norges mest benyttede av bedrifter som vil dokumentere sitt miljøarbeid på en strukturert og god måte. Internkontrollsystemet knyttet til Miljøfyrtårn gir oss konkrete verktøy for målinger og rapportering av blant annet energiforbruk, transport, sortering av avfall og innkjøp. Dette er et viktig bidrag for internt fokus på bærekraftig drift av virksomheten.

Vi i RVS AS har et overordnet mål om å tilstrebe å følge FN’s bærekraftsmål i vår virksomhet. Rent konkret har vår virksomhet et mål om være en sterk bidragsyter inne:

Nr. 11. – Bærekraftige byer og samfunn

Nr. 12. – Ansvarlig forbruk og produksjon

Sammen med alle våre samarbeidspartnere skal vi:

Nr. 17. – Samarbeid for å nå målene.

Alle ledd i rehabiliterings- eller nybyggprosess må samarbeide for å finne de beste bærekraftige og miljømessige løsningene for lokalsamfunnet vi i RVS er en del av.