Skade og serviceavdelingen har hovedfokus på skadebegrensning, utbedring og oppbygning av skader samt serviceavtaler med offentlige og private eiendomsbesittere inkludert borettslag og sameier. En stor kunde er foruten disse forsikringsselskaper.

Skadesanering er et fagområde som stiller høye krav til involverte medarbeidere. RVS er den profesjonelle aktøren som kommer inn for å ivareta mennesker som opplever krisesituasjoner, noe som krever kunnskaper langt utover teknisk kompetanse.

Skade- og serviceavdelingen utfører store og små oppdrag inne følgende områder

 • Rivningsarbeider
 • Vask og rens
 • Mindre bygningsoppdrag
 • Rehabilitering
 • Luktsanering og desinfeksjon
 • Nedfrysning i frysecontainer
 • Vannskader
 • Brannskader, sopp- og råteskader
 • Asbestsanering
 • Parafin og oljesanering

Rammeavtalepartnere

 • Drammen Kommunale Eiendom KF
 • Vestre Viken Helseforetak
 • Viken Fylkeskommune
 • Kongsberg Kommunale Eiendom KF
 • Bane Nor
 • Statens Vegvesen
 • Samarbeidsavtaler med flere forsikringsselskap
 • Samarbeidsavtaler med borettslag og private eiendomsbesittere

Kan vi hjelpe deg?

Thor Svendsrud
Avdelingsleder Skade/Service
91 72 83 59
thors@rvsas.no

Referanseprosjekter

Asbestsanering – Tungtvannskjelleren på Vemork

28. februar 1943 ble Tungtvannskjelleren på Vemork sprengt. 80 år etter er anlegget nå gjenoppbygget, samt innredet, og står klart for å kunne fortelle publikum en unik historie.

Referanseprosjekter

Toftes Gate 19 B - brann sanering og oppbygning

Sanering og oppbygning etter brann.

Referanseprosjekter

Gangstuveien 2A – Sanering og oppbygging brann