RVS AS er en ledende entreprenør og totalleverandør innenfor entreprenørvirksomhet, skade/ service og utleie til det offentlige-, bedrifts og privatmarkedet. Vi opererer over det sentrale Østlandet og med enkelt oppdrag over hele landet.

Selskapet ble stiftet i 1989 under navnet Restverdisikring AS. Vi tilbydde fra starten alle tjenester innen skade- og rehabiliteringsmarkedet. Fra 1995 ble bygningsavdelingen i firmaet utvidet og vi kunne tilby komplette entreprenørtjenester. Egen avdeling for utleie ble opprettet i 2007, og både bedrifts- og privatkunder tilbys et stort utvalg av utstyr til bygg- og anleggssektoren.

Åpenhetsloven

RVS AS – arbeid med menneskerettigheter og etisk handel

RVS AS er privat eid og eier er heltidsengasjert i bedriften.

RVS AS har hovedkontor i Hokksund, Øvre Eiker. Vi har i tillegg avdeling på Økern i Oslo. RVS Utleie har lokasjon i Hokksund.

Visjon: Alltid fornøyde kunder

Verdier: Ekte - Skapende - På

Forretningsidè: RVS AS skal være en ledende totalleverandør innenfor entreprenørvirksomhet, skade/service og utleie – innenfor det offentlige-, bedrifts- og privatmarkedet. For å sikre lojale kunder skal vi ha fokus på kvalitet, høyt krav til HMS, nøyaktighet, fremdrift og valg av miljøvennlige og bærekraftige løsninger.

Overordnede mål

RVS AS har en klar målsetting om å være en betydelig lokal og regional aktør innenfor sitt marked og utføre et bredt spekter av tjenester.

RVS AS skal tilby sine ansatte varierte arbeidsoppgaver, meget godt arbeidsmiljø og skape arbeidsplasser i nærmiljøet.

RVS AS skal være innovativ i sin bransje og øke spesialkompetansen i bedriften.

Rammeavtalepartnere

  • Drammen Kommunale Eiendom KF
  • Vestre Viken Helseforetak
  • Viken Fylkeskommune
  • Bane Nor
  • Statens Vegvesen
  • Statsbygg Vestfold Telemark
  • Kongsberg Kommunale Eiendom KF
  • Samarbeidsavtaler med flere forsikringsselskap
  • Samarbeidsavtaler med borettslag og private eiendomsbesittere

Vi hjelper deg

Preben Holter Ellingsen
Daglig leder/styreleder
90 96 32 24
phe@rvsas.no

Richard Tandberg Olsen
Økonomisjef
99 28 12 84
richard@rvsas.no

Richard C. Nilsen
Prosjektsjef Entreprenør
41 63 07 35
rnilsen@rvsas.no

Arild Hoen
Kalkulatør
95 29 18 32
arild.hoen@rvsas.no

Thor Svendsrud
Avdelingsleder Skade/Service
91 72 83 59
thors@rvsas.no

Kai Arne Ruud
Avdelingsleder Utleie
95 29 18 46
kar@rvsas.no